Νέα και Εγκύκλιοι ΔΔΕ

 

Τράπεζα της Ελλάδος

 • Ενημέρωση από ΤτΕ προς τους Υπευθύνους ΠΔΕ (7/10/2020): Η εξυπηρέτηση των υπευθύνων ΠΔΕ του Κεντρικού Καταστήματος της ΤτΕ για παραλαβή και επιστροφή συσκευής OTP θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 210 320 2744, 2748.Η ανάληψη προκαταβολής θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού στο  τηλέφωνο του ταμείου 210 320 2719, 3380. Επίσης, ο υπεύθυνος θα ενημερώνει το Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο (τηλ. 210 320 2744, 2748) για το ραντεβού που έκλεισε και θα πρέπει να εκτελεί την σχετική πίστωση τουλάχιστον την προηγούμενη ημέρα.

  Κάθε άλλη συναλλαγή στο ταμείο που αφορά σε πιστώσεις λογαριασμών του Τμήματος  Σχέσεων με το Δημόσιο εκτελείται μόνο κατόπιν ραντεβού στο  τηλέφωνο του ταμείου 210 320 2719, 3380.

 • Η διαδικασία σύνδεσης νέων έργων σε υφιστάμενο OTP, αλλάζει από 15/6/2020.

  Για κάθε νέο έργο που ανατίθεται σε υπεύθυνο, στο εξής θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονική αποστολή της απόφασης ορισμού υπευθύνου του φορέα του, που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια στο κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος που του χορήγησε τη συσκευή OTP.

  Η σύνδεση του νέου έργου θα πραγματοποιείται μόνο βάσει της παραπάνω ηλεκτρονικής απόφασης ορισμού υπευθύνου ενώ καταργείται η προσκόμιση σχετικής δήλωσης ορισμού υπευθύνου για κάθε νέο έργο καθώς και η αποστολή έγχαρτων  αποφάσεων ορισμού από τους φορείς.

 • Όλα τα έντυπα της Τράπεζας της Ελλάδος (1Α,2Α,3Α,1Β,2Β,3Β,1Γ,2Γ,3Γ,1Δ,2Δ,3Δ) καταργούνται και αντικαθίστανται από δύο νέα έντυπα: τη Δήλωση Ορισμού Υπευθύνου Λογαριασμού και την Υπεύθυνη Δήλωση-Απόδειξη Παραλαβής Συσκευής OTP. Τα έντυπα αυτά θα προσκομίζονται στην ΤτΕ από κάθε νέο υπεύθυνο λογαριασμού μόνο κατά την παραλαβή της συσκευής.

 • Δήλωση Ορισμού Υπευθύνου Λογιαρασμού
 • Υπεύθυνη Δήλωση - Απόδειξη Παραλαβής Συσκευής OTP

 

Αντιλογισμοί Πληρωμών

 

Ηλεκτρονικό Αντίγραφο Κίνησης Λογαριασμού (Extrait)

 

Εγκύκλιος ΠΔΕ 2021 (και παραρτήματα)